skip to Main Content
Een SchuldHulpmaatje:
helpt je bij het op orde krijgen van je administratie;
helpt je om de administratie goed bij te houden;
helpt je uitgaven te plannen;
helpt je met het in balans brengen van uitgaven en inkomsten;
geeft je geldbesparende tips;
motiveert je om bepaald gedrag te veranderen;
kan met je meegaan naar een officiële instantie, bijvoorbeeld de Belastingdienst;
geeft toelichting op brieven;
helpt je bij het opstellen van bezwaarschriften;
verwijst je door naar andere hulpverlenende instanties als dat nodig is;
wijst je op eventuele subsidies en toeslagen en helpt je met aanvragen.
Back To Top