Leden en bestuur kunnen hier hun blogs plaatsen.


Buurtpreventie

Ik loop al langere tijd met het idee om vanuit de wijkvereniging hiervoor initiatieven te ontwikkelen. Bijvoorbeeld een inloopavond waar we uitleg krijgen door de Politie, Gemeente en leveranciers wat we met straatverlichting en onze woningen kunnen doen om de kans op inbraak/ vernielingen en diefstal te verkleinen.

Een ander idee is om via 06 nummers en of e-mails een wijkgroep (bijvoorbeeld via een Whatsapp groep) op te zetten zodat bij onraad (poging tot huis- en of autoinbraak, poging tot diefstal/ vernieling en …..(?)……………….) de buurt geïnformeerd kan worden en hulp onderweg is. Hierin kan misschien ook de Politie/ wijkagent deelnemen.

Zie ook:
http://socialmediadna.nl/whatsapp-buurtwacht/

Vragen
– Wie heeft hier ervaring mee?
– Wie zou hieraan deelnemen?
– Wie zou hieraan iet deelnemen? En natuurlijk waarom?
– Zijn hiervoor andere initiatieven?

 

Hoor graag jullie reactie via voorzitter@grashoeknoordwijk.nl

 

 

Digitaal buurtcafé Grashoek

Namen van de bestuursleden vlnr: Hardwin van der Doel, Rob de Mooij, Jurjen van Aken, Marlies Alkemade, Janneke de Graaf, Bernard van der Meij.


NOORDWIJK ZH – De tijd dat wijkverenigingen zich alleen maar bezighielden met het organiseren van spelletjes zoals koekhappen en zaklopen, ligt ver achter ons. Vaak bemoeien de besturen zich met belangrijke zaken die de eigen buurt aangaan en zijn ze gesprekspartner met de gemeente. Wijkvereniging De Grashoek viert dit jaar haar 30-jarig bestaan en mag zich met trots ‘oudste wijkvereniging van Noordwijk’ noemen. Terugkijken doet het bestuur niet erg, want de wijkbewoners staan aan de vooravond van een lokale digitale revolutie.

Jurjen van Aken is ad interim voorzitter en samen met bestuurslid Bernard van der Meij legt hij de plannen van De Grashoek uit. ‘In onze wijk staan 440 woningen en we hebben circa 270 leden. We willen het internet gebruiken als platform om de mensen te verbinden. Nu leven de mensen achter de voordeur en we willen die deur op virtuele wijze openen.’ Dat is niet alleen voor de inwoners van de eigen wijk, maar ook de mensen die in de naastgelegen wijken wonen, zoals Duinrand, kunnen op deze site kijken welke activiteiten ondernomen worden. Het bestuur wil ook met andere wijkverenigingen samenwerken om gezamenlijk activiteiten op te zetten.

Van Aken: ‘Vaak hadden we voor bepaalde activiteiten zoals klaverjassen of bingo net te weinig deelnemers om het door te laten gaan. Als we deze bijeenkomsten ook organiseren voor de inwoners uit de naburige straten, wordt het wel een succes.’ Ook gaat de website fungeren als marktplaats, waar de buurtgenoten hun tweedehands goederen, maar ook diensten kunnen aanbieden. Dit moet zorgen voor een hogere mate van nabuurschap. ‘Je kunt bijvoorbeeld aanbieden dat je gratis bij iemand wilt schilderen.’

Maar ook zal de website een ‘digitaal buurtcafé’ worden, waar de laatste wijkverhalen worden gedeeld. Allerlei zaken die de wijk aangaan, of het nu losliggende stoeptegels, verkeerd geplaatste afvalcontainers of nieuwe bouwprojecten zijn, kunnen via de website worden toegelicht. Van Aken: ‘We willen een digitale nieuwsbrief opzetten, ter ondersteuning van ons wijkblad De Grasduiner.’

De ad-interim voorzitter is in het dagelijks leven een druk bezet man. Waarom heeft hij deze bestuursfunctie opgenomen en gaat hij niet ’s avonds met een biertje op de bank zitten? ‘Dat is het gemakkelijkst, maar je hebt een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik wil initiatieven ontplooien, waarna er mensen moeten komen om de boel te continueren. Daar krijg ik meer energie van dan van de narigheid die ik op televisie zie.’

De website www.grashoeknoordwijk.nl is begin 2012 online gegaan.

En we zijn nu ook op Facebook te volgen https://www.facebook.com/groups/459885587359612/

Join the club!