Groenplan wijk


Aan alle Wijkverenigingen van Noordwijk

betreft: Samenwerking gemeente en wijkverenigingen m.b.t. groenrenovaties

Beste Wijkverenigingen,

De wijkvereniging Het Oude Zeedorp werkt met een aantal werkgroepen waaronder de werkgroep Groen die zich inzet voor de groenaankleding van de wijk. Als werkgroep willen wij onderzoeken of er een mogelijkheid is om tot een betere samenwerking te komen tussen de gemeente en de wijkverenigingen met betrekking tot groenrenovaties. Zodat wanneer een wijk aan de beurt is voor een (grootschalige) groenopknapbeurt de betreffende wijkvereniging vanaf het begin bij de plannen betrokken wordt en inspraak heeft.

Dit onder andere naar aanleiding van de gang van zaken bij de wijk Vinkeveld. Dit is een prachtige groene wijk maar met veel achterstallig onderhoud waar het de groenvoorziening betreft. Het Vinkeveld is dit jaar aan de beurt voor een uitgebreide groenrenovatie waarvoor in de begroting een aanzienlijk bedrag gereserveerd is. Hierbij is van de volgende argumentatie uitgegaan: Oudere wijk uit de jaren 70/80. Niet meer van deze tijd en te duur in onderhoud. Er komt vooral laag struikgewas dat makkelijk te onderhouden is. Het renovatieplan is op de afdeling groenvoorziening van de gemeente gemaakt en daarna gepresenteerd aan de bewoners. De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming is hier niet bij betrokken geweest waardoor waardevolle flora en fauna die in de afgelopen 40 jaar zijn opgebouwd verloren dreigen te gaan.

Wij pleiten ervoor als wijkverenigingen in een eerder stadium bij gemeentelijke plannen voor groenrenovaties betrokken te worden zodat wij deskundig advies kunnen inwinnen ten aanzien van een duurzaam groenbeleid en het zoveel mogelijk behouden van de waardevolle ontwikkelingen op het gebied van flora en fauna.

Het is ons veel waard als wij als wijkverenigingen een gezamenlijk standpunt kunnen innemen om aan de gemeente duidelijk te maken dat wij samen met de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming en de gemeente tot een duurzaam groenbeleid voor onze wijken kunnen komen mede gebaseerd op de uitgangspunten van het Natuurbeleidsplan.

Wij verzoeken u, als u achter ons streven staat te reageren naar:

Regien Haasnoot
e-mail: haasnoot20@casema.nl
Met vriendelijke dank en groet,
namens de werkgroep Groen van Het Oude Zeedorp

  1. Haasnoot, voorzitter