Garage-sale

“Op zaterdag 27 april a.s. van 10.00-16.00 uur houden Frank van Mastrigt en ondergetekende een zogenaamde garagesale/rommelmarkt rond het DPO-gebouw, Hoogwakersbosstraat hoek Derk Bolhuisstraat te Noordwijk aan Zee. Wie mee wil doen kan zelf een tafeltje of 2 tafels meebrengen, kinderen een kleedje of uw eigen kleine partytent. Kosten per inschrijving bedragen 2 euro.

Opbouw van de markt vanaf 9.00 uur. Afbreken tussen 16.00 en 16.30 uur. Alle waar dient duidelijk geprijst te zijn en alles wat niet verkocht is moet weer meegenomen worden.

Vuur(werk)/bakken/braden/frituren en alcohol zijn verboden door de gemeente (hoge boete).

Inschrijven kan middels een bon die te verkrijgen is bij Yvonne of Frank via yvonneonline59@hotmail.com.
Wij hopen op mooi weer en veel animo. Het zou leuk zijn als iemand ook aan de inwendinge mens denkt en koffie/thee/limonade/soep en/of zelfgebakken koekjes/cake gaat verkopen. Er zullen in ieder geval creatieve artikelen te bewonderen/te koop zijn en kinderkleding.

Aanmelding met strookje en 2 euro contant in enveloppe bij Yvonne of Frank in de brievenbus voor 20-4-2013. Wie zich niet vooraf aanmeldt en betaalt mag niet meedoen.” Graag onder vermelding met hoeveel tafel(s), kleedjes en/of partytent men deel wil nemen en welke artikelen men gaat verkopen. Bij slecht weer zal de rommelmarkt worden uitgesteld.

Groetjes, Yvonne Brunningmeijer , Weerskant 37, 2203 NS Noordwijk, tel: 071-888 75 63 / 06- 29 48 46 26   en Frank van Mastrigt, Willem van Beelenstraat 21, Noordwijk
Vreemde Vogels in de wijk

zomaar in een tuin aan de Rietkant: