Wat de speeltuintjes in de wijk betreft, heeft de gemeente laten weten
deze terug te willen brengen naar 1 groot, centraal gelegen speelveld.
Op termijn zullen de andere kleine speeltuintjes moeten verdwijnen.
Het kost de gemeente te veel in onderhoud.
Ze hanteren hierbij een uitsterfbeleid: kapotte toestellen worden niet
gerepareerd, maar verwijderd, totdat er alleen op het centrale veld
nog speeltoestellen staan.
Aanvragen voor nieuwe speeltoestellen of vervanging van oude op
andere plaatsen in de wijk, worden per definitie afgewezen.