Ingebracht Idee

Ik heb een ideetje dat ik  aan het bestuur wil voorleggen. Er wordt te hard gereden in de wijk, daar hebben we het al eens over gehad.

Veel mensen weten niet wat de maximaal toegestane snelheid is in de wijk en/ of ze denken er niet aan en rijden te hard.

Zomaar een idee: als de wijkvereniging nou eens posters laat drukken (met een afbeelding van een rond verkeersbord met rode rand met de letter 5 erin, zie bijlage) en die met een begeleidende brief bij alle wijkbewonders gratis in de bus doet. In de brief uiten we onze bezorgdheid over de verkeerssituatie in de wijk en leggen we uit dat de posteractie bedoeld is voor een veiliger wijk/ om ongelukken in de wijk te voorkomen.

We vragen alle wijkbewoners om de poster (bijvoorbeeld formaat 30-45 cm) voor het raam te hangen, uiteraard liefst op een plek die zichtbaar is vanaf de straat.

We kunnen hier twee zaken mee bereiken:

  1. Dat mensen zich (weer) bewust worden van de maximale snelheid in de wijk, nl. 5 km per uur.
  2. Dat een signaal wordt gegeven naar alle autorijders in de wijk doordat zij op elke straathoek door de posters worden herinnerd aan de maximumsnelheid.

 

De gemeente kan hier toch geen bezwaar tegen hebben? Kosten voor 500 posters weet ik niet exact maar het zal neerkomen op een paar honderd euro denk ik. Mocht de wijkvereniging dit geld niet hebben dan kunnen we wellicht een sponsor zoeken.